När kroppen inte vill som du vill

Ibland fungerar inte kroppen. Smärta, stelhet, värk, trötthet -  listan kan göras lång. På team balance ser vi detta som signaler, en berättelse som du behöver lyssna på. Av erfarenhet vet vi också att där du har besvär inte alltid är där problemet sitter. Vi har fyra nyckelord som vi arbetar efter och som ger dig önskat resultat.  
Det är; kontinuitet, aktivitet, avspänning och återhämtning.

Massage

Stela eller ömmande muskler är ett vanligt problem. Det intressanta är att musklerna också har en effekt på leder, kotor och andra skelettdelar. När du kommer till Team Balance så är det ingen vanlig SPA-massage vi ger. Istället ser vi till att dina muskler börjar fungera igen, muskelknutor försvinner och blodcirklulationen ökar  Massagen bidrar till att mekaniskt rensa ut slaggprodukter(avgiftning)  och därmed lämnas plats för bättre cirkulation och rörlighet. Detta resulterar i en läkning och återhämtningsprocess, vilket ger bätte funktion och balans

Kiropraktik

En låstning i en ryggkota  kan ställa till det för hela kroppen. Nacke skulderblad och bäcken - allt hänger samman och sitter det fast så påverkar det hela balansen. När vi utför kiropraktik så gör vi det alltid i kombination med massage. Det är logiskt. För om vi får en kota i balans igen och musklerna  är strama och ur balans-  då kommer kotan säkerligen att återgå till fel läge. I grunden liknar kroppen en mekanisk maskin. Ett grundfel visar sig ibland som symptom någon helt annanstans. Det gäller att hitta orsaken till problemet, istället för att bara behandla symtom.

Fysioterapi

Där det är - där är det inte ... Där det inte är - där är det!
Med fysioterapi så ser vi till hela kroppens behov. Vi kombinerar massage, kiropraktik och akupunktur för att hjälpa kroppen komma i balans. Allt är energi och energi behöver vara i ständig rörelse. Med fysioterapi sätter vi igång din kroppsenergi att arbeta som den ska  igen-  fysiskt, mentalt och känslomässigt. För en oinvigd kan det låta konstigt. För oss är det logiskt, enkelt och även matematiskt påvisbart.